Menu Chiudi

A vampa

Condividi questo articolo:

Ci u dicia ia di lassari stari.
Talia ḍḍa cumu si scassaru.
I sbagli si paganu cari.
A chi n’avia a fari a ‘Maculata da benzina nu pagliaru.

E intantu furu tistuna, 
ci aiutavu puru ia a pigliari i pedani, 
rami d’oliva, tavuli, tavuluna
e na dicina di fustani.

E ora cumu finì? 
Ca ma figliu ci squaglià a mani,
u figliu di Nofriu ci persi l’ucchiu
e Gasparinu s’abbrusciani
di l’ussu pizziddru fina a u inucchiu.

E auannu? Chi t’aia diri!
Arrì ḍḍa su a fari u pagliaru.
Ca a Madonna l’ava guariri
pi l’annu scorsu ca s’abbrusciaru.

(A vampa di Aniclo Merilpa,
poeta simpatico
che sulla carta è un informatico)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *